Představení vizuální identity
online časopisu 25FPS
aneb zatím jsme na začátku!

Kliknutím na obrázek se načte detail (1024*768px)Na úvod finalní zpracování

Nový vizuální styl bude systém.
Ne jedno logo. Poznáš číslice a litery?
Jak systém vznikl?

Spojil jsem litery a číslice tak, aby působily kompaktně.
Vyšel jsem z filmového políčka.
Legenda

Přehled jednotlivých písmen.
Vizuál doplněn o stíny pro snadné rozeznání tvaru.
Lze přečíst 25FPS i v jiných variantách...

Jednotlivé litery a číslice lze skládat i jinak.
Lze skládat i tak, aby to nebylo čitelné...

...ale tvary jednotlivých liter a číslic si to zachovávalo.
Jinými slovy lze jednotlivá písmena a číslice skládat libovolně.
Příklad užítí u obrázku článku

Lze generovat objekt, který doplní článěk.
Objekt si zachovává jednotnost s logem 25FPS.
Aplikace jako systém

Z písmen a číslic si mohu skládat co chci sám!
Výsledkem může být nezaměnitelný podpis autora článku, či jinak.
Chci s tím dělat venku parádu!

Jak vypadá tričko...
Viditelnost nadevše

Logo 25FPS je mezi ostatními vidět.
Příklad barevné varianty

S tvarem lze dělat cokoli...
Jakkoli barevně modifikovat, doplnit hranu stínem atd.
Dokonce i tak...

Jakkoli jinak či onak – tak.
Je to hra, systém...


created by kofila.com